ฝากเงิน FUN88

ฝากเงิน FUN88

 1. ดูที่เมนูด้านบน คลิกที่ปุ่ม $ แล้วเลือก ฝากเงิน
  ฝากเงิน FUN88
 2. จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากเข้าไป ในช่องจำนวนเงินฝาก จำนวนเงินฝากข้ันต่ำ 100 บาท
  ฝากเงิน FUN88

  ช่อง Bank ให้เลือกธนาคารที่ใช้ในการฝากเงิน โดยมีให้เลือก 3 ธนาคารคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงศรีอายุธยา

  ฝากเงิน FUN88

  *ในกรณีนี้จะยกตัวอย่าง ธนาคารไทยพาณิชย์
  เมื่อเลือกเสร็จแล้วทำการกดปุ่ม ตกลง

   

 3. หลังจากกดปุ่มตกลงจะแสดงหน้า รหัสยืนยัน ให้ใส่เลขที่เห็นลงตกช่องว่าง เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มสีเทา
  ฝากเงิน FUN88
 4. หลังจากกดเสร็จแล้วจะมาหน้า login บัญชี SCB Online ให้ใส่ user และ password ของ SCB ของคุณแล้วกดปุ่ม Sumbit

ฝากเงิน FUN88

5.หลังจากนั้นเข้าไปแล้วยืนยันธุระกรรมแล้วจะมี SMS  OTP จาก scb ส่งมา ให้เอาตัวเลขตรงนั้นมาใส่ ในช่อง Your OTP แล้วกดปุ่ม OK

fun88-payment-in-06

6. ธนาคารจะสรุปยอดทั้งหมดให้เราดู ถ้าถูกต้องให้กด SUBMIT แล้วเสร็จสิ้นการฝากเงิน
fun88-payment-in-07

สมัคร